CD Kvapky rosy

Album „Kvapky rosy“ obsahuje 12 skladieb, väčšina pochádza z pera
Tomáša Peška
, ale autorsky sa tiež podieľali spevák a gitarista Pavol Štefek, Branislav Martinka. Jedným textom a sólovým spevom prispel aj Viktor Půček (Nový Rownák). Zostavu BG Time na tomto CD dopĺňa hrou na dobro Roman „Ramon“ Ziaťko a  na mandolínu hrá Ernest Krammer. Ako ďalší hostia sa na CD predstavili Peter Szabados, Dušan „Titi“ Bachratý, Lucia Grossová a Peter Čeretka. CD vzniklo za výraznej podpory Kamily Slašťanovej Trávničkovej  a jej agentúry CAMILLE v roku 2006.

CD Hviezdy tejto noci

Album z roku 2009 „Hviezdy tejto noci“ obsahuje rovnako ako prvý album 12 autorských
skladieb v slovenskom jazyku z dielne Tomáša Peška. Dobro na tomto CD nahral stály člen kapely Peter Szabados. Ako hostia sa na CD predstavili Michal Kováč na husle a Veronika Vitázková na “irish tin whistle“

CD Hviezdy tejto noci máme k dispozícii v reedícii 🙂